NILs styre 2017-2018

NILs styre 2017-2018

På NILs landsmøte lørdag 29. april 2017 ble det ny styresammensetning.

President: Torunn Petersen - Oslogruppen Torunn har sittet som ordinært styremedlem siden desember 2014, og visepresident fra april 2016, og kjenner godt til arbeidet som utføres i NILs sentralstyre.

Styremedlem: Inger Holmøy -  Vestfold-Telemarkgruppen

Styremedlem: Fredrik Torsteinsen - Oslogruppen

Styremedlem: Hans Christian Elverhøi Thomassen -  Oslogruppen

Fra venstre: Torunn Petersen, Fredrik Torsteinsen, Inger Holmøy og Hans Christian Elverhøi Thomassen

 

Nytt styremedlem: Monica Døhlie Heck - Oslogruppen                         

Monica har sin interiørutdanning fra Danmarks Designskole (1990). I tillegg har hun Executive Master of Management fra BI (2015). Hun har jobbet på flere store kontorer og vært partner i Zinc og nå Iark AS.

Monica har lang erfaring i design av offentlig miljø.
Hun har spesiell erfaring og interesse i de krav som stilles teknisk, ergonomisk og miljømessig til grensesnittet mellom «morgendagens kontor», bedriftens mål og ønsker, brukernes behov og design.
Hun har erfaring med programmering og behovsanalyser.
Hun har erfaring fra omstilling og endringsprosesser i forbindelse med utvikling og implementering av nye arbeidsplasskonsepter for ulike typer bedrifter.
Med sin interiørfaglige tyngde og gode lederegenskaper, ser vi at Monica blir et godt tilskudd til styret.


Varamedlem: Susan Klein-Holmen – Vestfold/Telemarkgruppen