NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2017 ble lansert på Arkitekturfesten 21. september

NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2017 ble lansert på Arkitekturfesten 21. september

Som en del av en den storstilte feiringen av arkitektur på Arkitekturdagen på Chateau Neuf, ble årboken lansert, etter at Arkitekturprisen 2017 var utdelt.

Ca. 300 deltok på den vellykkede lanseringen som ble gjennomført ved hjelp av en minisamtale mellom toastmaster for festen, Monica Døhlie Heck, redaktør for årboken, Inger Schjoldager fra Orfeus Publishing og daglig leder i NIL og prosjektleder for årboken, Mona Lise Lien - og to videoer med voice over.

En video med et historisk tilbakeblikk og redegjørelse for hvordan årboken blir til og hva den brukes til (lenke til video).

Og en med smakebiter fra årets årbok (lenke til video). Da den siste videoen rullet over skjermene, ble en del eksemplarer av NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2017 spredd i lokalet.

Årboken er på vei i posten til NIL-medlemmer, faste abonnenter, annonsører og ca. 1500 beslutningstakere, og vil antakelig være hos mottakerne mandag 25. september.

Årets årbok er den beste noensinne!

Vi sa det samme i fjor, og vi mener det i år – igjen!

Viktigheten av årboken kan ikke overdrives. Både som dokumentasjon på de beste prosjektene utført av medlemmene, og som dokumentasjon på bredden i type oppdrag og den høye kvaliteten våre medlemmer tilfører.

Dokumentasjon
NILs årbok er det eneste mediet som over tid dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign. Den viser også de lange utviklingslinjene i interiører – annonsene i årboken er også en del av dette bildet.

Norsk Kulturråd bevilget i november 2016 kr. 200 000,- til registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK).  

Fokus på prosess frem til endelig resultat
Den viktigste grunnen til at årets årbok er den beste noensinne, er selvfølgelig prosjektene som medlemmene har bidratt med – både løsningene, tekstene og bildene. Kompetansen er meget høy! I år er tekstene enda mer prosessorientert enn tidligere, og man får et klart bilde av hva som ligger bak det endelige resultatet som presenteres i pen innpakning på glanset, miljøvennlig (!) papir.
I år har vi økt antall faglige artikler, noe som ytterligere hever det faglige nivået på årboken.

Redaksjonen for årboken, Orfeus Publishing som jobber med bl.a. interiørdokumentasjon i Norge og Europa, er tydelige på at våre medlemmer er i kvalitetstoppen i Europa.

Profileringsverktøy
Årboken er sammen med nettsidene NILs viktigste ansikt utad. Årbok 2017 er trykket opp i
3100 eksemplarer som fordeles på NILs medlemmer og faste abonnenter, men hovedsakelig sendes til eksterne mottakere på navn, deriblant offentlige og private byggherrer, kommuner og fylkeskommuner, statlige etater, eiendomsselskaper, entreprenører, arkitektkontorer, alle norske ambassader i utlandet, bibliotek, utdanningsinstitusjoner, massemedia - og andre relevante faggrupper.

Årboken selges på DOGA og Arkitekturmuseet – og via nil.no.

Juryering og valg av prosjekter til årboken
Gjennomgående er det svært høy kvalitet på prosjektene som leveres inn til vurdering, det er en tøff jobb for juryen som skal vurdere og gjøre utvalget.

Det er klare kriterier for valg av prosjekter og signalprosjekter. Prosjektene er anonymisert, slik at juryen ikke har kjennskap til hvem som eier prosjektene.

Jurymedlemmene sitter hver for seg og vurderer via nettet de innleverte prosjektene. De krysser av for hvert prosjekt om det skal med i årboken eller ikke, eller om det er et kanskje-prosjekt. Dette er en tidkrevende prosess.

Deretter møtes juryen og foretar det endelige utvalget.

Profesjonell bearbeiding av materialet
Den profesjonelle bearbeidingen av materialet gjøres i redaksjonen i Orfeus Publishing og av grafisk designer, Halvor Bodin. Der har vi svært dyktige fagfolk på laget som sørger for at tekster og bilder blir best mulig. De sørger for at totalpresentasjonen er superb og at alt er klart i riktig tid til produksjon.

Vi er meget stolt over å kunne presentere NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2017!

Årboken kan bestilles her