NIL søker etter redaksjonelle interiørarkitektmedarbeidere til Arkitektur N 2017 -

NIL søker etter redaksjonelle interiørarkitektmedarbeidere til Arkitektur N 2017 -

Vil du bidra til bedre interiør- og møbeldesignstoff i Arkitektur N?

NIL har et forpliktende samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL) om Arkitektnytt og Arkitektur N. Engasjementet som redaksjonell medarbeider for NIL i Arkitektur N blir ledig ved årsskiftet.
Søknadsfrist 1. november 2016.

 

Vi søker redaksjonelle medarbeidere med stor faglig kontaktflate som kan bidra til en tydelig interiørarkitekturprofil i bladet ved å fremskaffe forslag til relevante prosjekter og tema - samt foreslå forfattere av presentasjoner og artikler. Det er ønskelig at de redaksjonelle medarbeiderne tar aktivt del i redaksjonens arbeid og tar ansvar fra idé til utkast til tekst og bilder foreligger.

Hvis NILs redaksjonelle medarbeidere leverer egne skriftlige arbeider og bildeleveranser i tillegg til det redaksjonelle arbeidet, avtales og honoreres dette særskilt.

Medarbeiderne deltar i den redaksjonelle vurderingen av hele Arkitektur N, og skal være med på å kvalitetssikre alle presentasjoner og artikler med hensyn til interiørarkitekturprofilen. Interiørarkitekters og møbeldesigneres arbeider presenteres på lik linje med bygg og planarbeid, eller i sammenheng med presentasjon og kritikk av bygg. Interiørarkitektur tas opp som temapresentasjon på linje med annet temastoff. Redaksjonen står samlet ansvarlig for kreditering av arbeider. Redaktøren av Arkitektur N har det redaksjonelle ansvaret for bladets innhold, og det forutsettes løpende kontakt mellom redaksjonen og interiørmedarbeiderne.

Det er ønskelig at stillingen deles på to personer, dvs. at to skal samarbeide og dele oppdraget.

Medarbeiderne engasjeres for to (2) år, maks fire (4) år, med en gjensidig prøvetid på seks (6) måneder.

Redaksjonelt arbeid er registrert som merverdipliktig. Arbeidet honoreres med inntil kr. 78.000,- pr. år + mva. Dersom det er to redaksjonelle medarbeidere deles honoraret dem imellom.

Tiltredelse desember 2016.

Ta kontakt med daglig leder i NIL, Mona Lise Lien på mobiltelefon 97 17 62 30 eller send e-post med søknad og eksempler på relevant tekstproduksjon til nil@nil.no innen 01.11.2016, merk Redaksjonell medarbeider.