NIL, NLA og NAL/OAF avslutter forhandlinger med foreningen Oslo Åpne Hus/Open House Oslo

NIL, NLA og NAL/OAF avslutter forhandlinger med foreningen Oslo Åpne Hus/Open House Oslo

Styrene i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Oslo Arkitektforening (OAF) har vedtatt å avslutte videre forsøk på forhandlinger med foreningen Oslo Åpne Hus – som nylig har endret navn til Open House Oslo. (OHO)

Vedtaket er fattet etter en lang og krevende prosess som har pågått i over to år.

Bakgrunn

 «Oslo Åpne Hus» ble arrangert for første gang i 2003 etter initiativ fra NAL, og i samarbeid med NIL. Siden har NLA, OAF og Statsbygg kommet til som medarrangører, med OAF som ansvarlig for sekretariatsfunksjon og prosjektledelse fra 2008.

Foreningen Oslo Åpne Hus ble stiftet 12.03.2014. Stiftere av foreningen var tilknyttet arrangementet «Oslo Åpne Hus» i kraft av tillitsverv i, og engasjement av, NAL/OAF, NIL og NLA. Overdragelse av arrangementet, inklusiv materielle og immaterielle rettigheter som har vært opparbeidet over flere år, skjedde uten fullmakt fra disse organisasjonene.

Det har i lengre tid blitt forhandlet om vedtektsendringer med håp om å omforme foreningen Oslo Åpne Hus (OHO) til en felles plattform for arrangementets gjennomføring. Forhandlingene har ikke lykkes.

Vi har kommet frem til at vi ikke kan støtte opp om foreningen Oslo Åpne Hus’ (OHOs) organisering, og at vi mangler tro på at arrangementet i denne foreningens regi over tid vil utvikles i en retning NIL, NLA, NAL og OAF kan stå inne for, og som vi ser som formålstjenlig for dette betydningsfulle arrangementet.

Åpne Hus arrangement anses som svært viktig for å fremme forståelse av og interesse for arkitektur, med et potensiale for videreutvikling, og med overføringsverdi for arrangementer også i andre deler av landet.

Hva gjelder arrangementet «Oslo Åpne Hus» i fremtiden så vil NAL, OAF, NIL og NLA diskutere fremtidige arrangement, også i dialog med andre aktuelle samarbeidspartnere.

 

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Oslo Arkitektforening (OAF)

 

Oslo 3. mai 2017