NIL er bevilget økonomisk tilskudd for å få registrert innholdet i NILs årbøker 1988-2016!

NIL er bevilget økonomisk tilskudd for å få registrert innholdet i NILs årbøker 1988-2016!

17. november 2016 mottok NIL informasjon fra Norsk Kulturråd om at det er bevilget kr. 200 000,- til prosjektet registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK).
Dette er en svært god nyhet og arbeidet med registreringen settes igang så snart det er praktisk mulig.

Bakgrunn
Oslogruppen sendte et forslag til NILs styre, som la det frem for landsmøte 2015, om at det burde opprettes en ny komité i NIL med mandat å jobbe for dokumentasjon og vitenskapelig omtale av norske interiørarkitekter og møbeldesigneres virke. Komiteen ble vedtatt opprettet og komitémedlemmer ble valgt.

NILs komité for dokumentasjon og vitenskapelig omtale har møttes jevnlig siden opprettelsen og består av følgende medlemmer: Hilde Mortvedt (leder), Benedicte Aars-Nicolaysen, Ellen S. Klingenberg og Pernille Akselsen. Komiteen har vært selvgående og avga en fyldig rapport til NILs landsmøte 2016.

En av hovedkonklusjonene i rapporten var at innholdet i NILs årbøker, som det eneste mediet,  dokumenterer den historiske utviklingen innenfor interiørarkitektur og møbeldesign i Norge. Det er derfor av kulturhistorisk betydning at innholdet i NILs årbøker blir registrert, sikret og gjort tilgjenglig.

Avtale om registrering i NAL-bibliotekets artikkeldatabase
Etter møter og forhandlinger fikk NIL et tilbud fra NAL om å påta seg oppdraget, under forutsetning av at NIL ville motta økonomisk bistand fra eksterne.

Søknadsprosessen
Komiteens medlemmer og administrasjonen har i fellesskap utformet søknader til mulige bidragsytere. Tilskuddet fra Norsk Kulturråd er det første og viktigste NIL har mottatt, og vi kan nå starte arbeidet med registreringen.
Parallelt fortsette vi å lette etter bidragsytere. Hvis du har gode forslag i så måte, vær vennlig å sende en e-post til nil@nil.no,

Prosjektet
Prosjektet består i registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK). NILs årbøker er den eneste dokumentasjonen i Norge på utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign - og utgjør en viktig dokumentasjon på en del av vår kulturarv. Registreringen av de eksisterende årbøkene vil foregå over en periode på 5 år. Materialet blir på denne måten gjort tilgjengelig for forskere og andre interesserte.

NIL og alle medlemmer i NIL må være takknemlige for initiativet i Oslogruppen, og komitémedlemmenes innsats, som har ført til at dette viktige prosjektet nå blir gjennomført.

Tusen takk!