NAL, NIL og NLA går sammen om å dele ut Arkitekturprisen 2017

NAL, NIL og NLA går sammen om å dele ut Arkitekturprisen 2017

Målet med Arkitekturprisen er å engasjere medlemmene i NAL, NIL og NLA til å stemme fram prosjektet med høyest helhetlig, arkitektonisk og designmessig kvalitet. En pris der medlemmene i de tre organisasjonene i felleskap kan diskutere og definere kvalitet, og bidra til en aktiv, konstruktiv og tverrfaglig diskusjon.

Gjennom å vektlegge det tverrfaglige aspektet og se på helheten i hvert enkelt prosjekt, skal vi få fram  de gode prosjektene på tvers av arkitekturfagene.

Arkitekturprisen skal gå til et prosjekt av høy helhetlig, arkitektonisk og designmessig kvalitet som er ferdigstilt i Norge i løpet av de tre siste årene. Med prosjekt i denne sammenheng menes bygg-, plan-, landskap- og interiørprosjekter. Det er mulig å nominere prosjekter innenfor ett av fagområdene.

– Vi ønsker å styrke fellesskapet mellom arkitekturfagene og håper at medlemmene i de tre organisasjonene vurderer prosjektets helhetlige kvalitet og løfter hverandre fram, sier Petter N. Haug, konst. adm. direktør i NAL.

Gjennomføring

Alle medlemmer i NAL, NIL og NLA vil bli oppfordret til å nominere ett prosjekt. Prosjektene som nomineres må være realisert i perioden 2014 - 2016, eller innen 30. juni 2017.

I tillegg inviteres lokalforeningene i NAL, NIL og NLA til å fremme inntil fem prosjekter hver. Prosjektene kan befinne seg i hele landet, ikke bare i egen region.

Etter nominasjonsprosessen går de 20 prosjektene med flest nominasjoner (9 fra lokalforeningene og 11 fra medlemmene) videre til en avstemningsrunde. De 20 nominerte dokumenteres i NALs prosjektdatabase og presenteres på de tre organisasjonenes hjemmesider innen juli, slik at alle har mulighet til å sette seg godt inn i de nominerte prosjektene før avstemningen i august. Hvert medlem av NAL, NIL og NLA får da mulighet til å gi sin stemme til ett av de 20 prosjektene som er med i finalen. Prosjektet med flest stemmer vinner.

Kroner 100 000 i premie

Arkitekturprisen 2017 deles ut på Arkitekturdagen den 21. september i Oslo. Premien er kroner 100 000, samt diplom og en plakett til å feste på selve prosjektet.

Har du et prosjekt du vil nominere?

I midten av mai kan du foreslå din kandidat. Over sommeren vil de 20 prosjektene med flest nominasjoner gå videre til finale og avstemning. Det vil bli sendt ut egen e-post med lenke til nominering i løpet av mai og deretter en epost i forbindelse med avstemning etter sommeren.    

Kriterier

1. Nominer prosjektet du mener har høyest helhetlig, arkitektonisk og designmessig kvalitet.

2. Prosjektet må geografisk befinne seg i Norge.

3. Prosjektet må være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene , 2014 - 2016 eller innen 30. juni 2017.

 

Les om vinneren av Arkitekturprisen 2015