Morgenmøter om fremtidens bygg

Velkommen til gratis frokostmøter om framtidens bygg i Fredrikstad og Bergen. I Stavanger arrangeres et seminar om materialbruk og klimagassutstlipp. Se annen nyhetsmelding.

NAL| Ecobox, Lavenergiprogrammet og kommunene står bak frokostmøtene som er en del av Framtidens byer. Alle frokostmøtene vil ha fokus på energieffektive bygg og
energiløsninger. Relevante prosjekter vil bli presentert.
Møtene er åpne for entreprenører, arkitekter, interiørarkitekter, utbyggere, rådgivere, kommunalt ansatte og alle andre interesserte.

17. februar 0800-1000 i Bergen:
Fra teori til praksis: Høgskolen i Bergen som nytt energieffektivt forbildebygg
Program og påmelding til frokostmøtet i Bergen

17. februar 1100-1500 i Stavanger:
Materialbruk og klimagassutslipp - halvdagsseminar i Stavanger
Program og påmelding til halvdagsseminaret i Stavanger

Frokostmøtene inkludert måltid er gratis. Halvdagsseminaret i Stavanger koster 500 kroner.
Send gjerne invitasjonen videre til dine kontakter!
Framtidens byer er et samarbeid mellom staten, KS og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Lavenergiprogrammet og NAL|Ecobox bidrar på oppdrag fra Miljøverndepartementet til identifisering og initiering av forbildeprosjekter – Framtidens bygg – i Framtidens byer.