MNIL er registrert varemerke MNIL®

MNIL er registrert varemerke MNIL®

29. desember 2016 fikk NIL bekreftet at MNIL er et registrert og beskyttet Fellesmerke.

 

MNIL er godkjent av Patentstyret som registrert Fellesmerke nr. 290414.

Merket er registrert for 10 år.

Varemerkeregistreringen innebærer at NIL har enerett til ordmerket MNIL. Kun NIL og NILs medlemmer kan benytte merket.

Bruken av MNIL er knyttet til personlig medlemskap i NIL og skal kun benyttes på personnivå, dvs. interiørarkitekt MNIL og/eller møbeldesigner MNIL.

_______

Fra NILs vedtekter:
4.0  Medlemskap

...

4.3  Særskilte rettigheter og plikter for medlemmene

4.3.1     Medlemmene har rett og plikt til å bruke betegnelsen «medlem av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening», forkortet MNIL, sammen med tittelen.