Masterarbeid pryder Wallpaper


Det er navnet på et masterprosjekt fra interiør/møbeldesig-nutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO - som dekker forsiden på årets siste utgave av Wallpaper. Redaksjonen har falt for Bjørn Jørund Blikstads kube-prototyp, en del av et prosjekt for nye oppbevaringsløsninger. Den er inspirert av en aksonometrisk tegning av en kube, hvis romlige størrelse kun finnes i betrakterens tanker. 
Hver kube er tenkt som en lagringsplass for et tema; de tre delene av kuben kan inneholde tre aspekter som for eksempel tekster, bilder og skisser.