Mal. Kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter

Mal. Kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter

NIL har utarbeidet en mal for kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter, for å gjøre jobben litt enklere for potensielle oppdragsgivere.

Lenke til mal for kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter

 

2016.12.15

Det pågår (siden juni 2016) en bearbeiding fra NIL sentralt av potensielle offentlige oppdragsgivere med mål om:

1. At det skal utlyses flere offentlige konkurranser hvor interiørarkitektur er definert som eget fagfelt

2. At iark skal komme tidligere inn i prosessene (fra programfase)

3. At offentlige oppdragsgivere skal forstå forskjellen på interiørarkitekt MNIL og andre med svakere faglig bakgrunn

4. At det skal ansettes interiørarkitekt MNIL i kommuner, fylkeskommuner og statlige etater for å heve bestillerkompetansen og forståelse for kvalitetsnivå på dette området

For at NIL skal bearbeide de rette personene i kommuner, fylkeskommuner og statlige etater, trenger vi nå konkrete innspill på personer, med navn og kontaktinformasjon.

Vær vennlig å bruke den kunnskapen dere besitter om potensielle oppdragsgivere – og send oss en e-post, eller flere.