Mal. Konkurranseutlysning møbeldesign

Mal. Konkurranseutlysning møbeldesign

NIL har utarbeidet en mal for konkurranseutlysning for møbeldesign, for å gjøre jobben litt enklere for potensielle oppdragsgivere.

Lenke til mal for konkurranseutlysning for møbeldesign

 

Oppdatert 2017.03.06

NIL sentralt vil påbegynne en bearbeiding av potensielle oppdragsgivere med mål om at det skal utlyses flere konkurranser for møbeldesign, og at konkurransene holder et godt kvalitetsnivå som ivaretar både oppdragsgiverens og møbeldesignerens interesser.

For at NIL skal bearbeide de rette personene, trenger vi nå konkrete innspill på personer, med navn og kontaktinformasjon.

Vær vennlig å bruke den kunnskapen dere besitter om potensielle oppdragsgivere – og send oss en e-post, eller flere.