Kurs i lys, farge og design
Målet med kurset 18. mars er å fremme kreativiteten og vekke nysgjerrigheten for alternative belysningsløsninger. Vi legger opp til en aktiv dialog mellom foredragsholdere og deltagerne. Det vil bli praktiske demonstrasjoner, illustrasjoner og visning av løsninger.

Dialog mellom byggherre, arkitekt og lysdesigner burde være naturlig i all prosjektering. Hvordan benytte lys, farger og design på en best mulig måte i denne prosessen? Billedkunstner Calina Pandele Yttredal vil holde foredrag og lede en workshop med tittelen ”2D og 3D scenebilder med farge og lys”..

Foredragene og workshopen har tverrfaglighet og interaktivitet som nøkkelord. Foredragene som input og inspirasjon omhandler blant annet additiv og subtraktiv fargeblanding, hver for seg og i samspill. Praktiske eksempler synliggjør hvordan optiske fenomener og kjente fargeteorier virker både i naturen og i kunsten. I workshopen vil deltakerne kunne arbeide i grupper med farge og lys i tredimensjonale modeller for å skape stemninger og miljøer tilpasset ulike rom og formål.

Kurset er åpnet for alle prosjekterende innenfor faggruppene. Det inngår som delkurs i Lyskulturs grunnutdanning innen belysning. Gjennomført grunnkurs og minst to temakurs, gir Lyskulturs godkjenning som lysrådgiver.

Forelesere:

Billedkunstner Calina Pandele Yttredal                                                            
Fargedesigner Tale O. Henningsen, Azko Nobel
Daglig leder Petter N. Haug, Lyskultur
Kursansvarlig: Christine Wehler Knudtzon, Lyskultur

Pris: 4.400,- , for medlemmer av Lyskultur 2.900,-


Påmedling her