Jubileumshefte: Fra privat til offentlig rom

Jubileumshefte: Fra privat til offentlig rom

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) ble stiftet 29. mai 1945. Det betyr at foreningen fyller 70 år i 2015.

 

DET OVERORDNEDE TEMAET FOR JUBILEUMET ER: «FRA PRIVAT TIL OFFENTLIG ROM»
Våre medlemmer har beveget seg fra å arbeide mest med løsninger og innredning i private boliger – til i dag også å ha ansvar for interiørarkitektur i offentlige bygg. En spennende reise som forteller mye om hvordan profesjonens innflytelse i samfunnet er endret – og i dag har stor betydning, med målbar effekt, på logistikk og flyt i bygg og institusjoner.

ARTIKLER
I forbindelse med feiringen ønsker NIL å dokumentere denne innflytelsen gjennom artikler om aktuelle temaer, på en slik måte at interiørarkitektens og møbeldesignerens rolle blir belyst.
Jubileumsheftet som følger med Arkitektnytt nr. 9/10, 2015 inneholder disse artiklene.

God fornøyelse!

Foretrekker du å lese på skjerm? Trykk her