Internasjonalt engasjement?

Designrådet, Doga og Norway Exports har inngått samarbeid om å markedsføre norske designbedrifter mot utlandet. Norway Exports har gitt ut publikasjoner om norske eksportsektorer siden 1957. De er nå i gang med 3.utgave av Norway Exports – Design og Architecture 2010. 
Utgaven inneholder redaksjonelt stoff om trender og aktuelle nyheter om norsk design samt presentasjon av de viktigste norske aktørene. Formålet er å synliggjøre norske produkter og tjenester internasjonalt. Designrådet er en aktiv part i utviklingen av konsept, redaksjonelt stoff og distribusjon av utgaven. Kontorer med fokus på design og ønske om internasjonalisering anbefales å kontakte prosjektleder Kay Edwards i Norway Exports (
kay.edwards@findexaforlag.no)