Industri-liv i fotokunstFinsk-Norsk Kulturinstitutt i Oslo har de siste årene markert seg som en aktiv aktør i formidling av finsk fotografi i Norge. Nå markerer de seg nok en gang som en aktuell arena for fotografiet.

Utstillingen BART omfatter en serie fotografier i sort-hvit fra finsk industriliv. Bildene har blitt til gjennom flere års arbeid med konseptet som Arffman nå lanserer som BART – Business Art.

Den selvlærte fotografen Jari Arffman har siden 2005 jobbet systematisk med å oppsøke finsk industri for å portrettere arkitekturen, interiøret, menneskene og detaljer fra produksjonsprosessene. Nå foreligger både boken BART, utstillingen og altså også forretningskonseptet med samme navn.

Konseptet BART handler om å ta kunsten inn til forretningsverdenen og forretningsverdenen inn i kunsten, sier Jarffman til foto.no.

Utstillingen vises på Finsk-Norsk Kulturinstitutt, Kristian Augusts gate 5, til 28. februar. Deretter skal den til Tallinn.

I tilknytning til utstillingen arrangeres et seminar den 9. februar som setter fokus på samarbeidet mellom kunst og næringsliv. Statoil og Forum for kultur og næringsliv er medarrangører.

Mer informasjon  finner du på www.finno.no  
og www.kulturognaringsliv.org