Fri tilgang til strømming av de første foredragene fra kurset Miljøvennlig materialbruk

Fri tilgang til strømming av de første foredragene fra kurset Miljøvennlig materialbruk

Kurset ble avholdt 28. februar 2017

Dette kurset har fokus på hvordan du kan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg. I flere år har miljøfokuset i hovedsak vært knyttet til energitiltak. Når energibruken reduseres ser man tydeligere materialenes betydning for den totale miljøbelastningen i bygget.

SE DE TO FØRSTE FOREDRAGENE FRA KURSET GRATIS:

http://bygg.tekna.no/miljovennlig-materialbruk/

Materialbruk, helse og innemiljø
Kjemikalieinnhold og emisjoner med utgangspunkt i Grønn Materialguide.
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as

Helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og kjemiske produkter
Erfaringer fra Nasjonalmuseet fokus på kjemiske produkter.
v/Elin Hansen, Miljøansvarlig, Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, Statsbygg

Takk til vår samarbeidspartner Faggruppen for Bygg og anlegg/Tekna som byr på strømmingen!


Les mer