Foreslå kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2017! Frist 20. februar.

Foreslå kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2017! Frist 20. februar.

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Osloarkitekturen.

Alle kan foreslå kandidater til Oslo bys arkitekturpris. For at gode prosjekter skal kunne kåres, er kommunen avhengige av at prosjektene sendes som forslag til prisen, det kan også interiørarkitekter gjøre, evt. i samspill med arkitekt. Ref. brev fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 24.07.2015 til NIL.

NIL venter spent på behandlingen av innspill om endringer i statuttene. Vi krysser fingrene for at interiørarkitektur skal sidestilles med arkitektur og landskapsarkitektur.

 

Forslag fra privatpersoner, utbyggere eller andre:  

Send ditt forslag til Plan- og bygningsetaten på e-post: arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no
NB! Husk å oppgi adressen til bygget, parken eller annet som du foreslår.

Forslag fra arkitektkontorer: 

Prosjektet skal leveres trykket på én eller to kappaplater i A1-format. Husk også å sende en PDF-versjon av plansjen(e) på e-post: arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no 

Hent plansjemalen her og følg veiledningsteksten. 

Vi ønsker å bruke innsendte tegninger og bilder i media og markedsføring av prisen, samt i PBEs rapporter og presentasjoner. Vi krediterer selvfølgelig prosjekt, arkitektkontor og fotograf. Gi oss beskjed hvis dere ikke ønsker det. 

Merk: Fristen for å foreslå kandidater til årets pris er 20. februar 2017.

Les mer