Fokus på design

En ny undersøkelse viser at design er en viktig driver i utviklingen til de økonomisk sett mest vellykkede bedriftene i Norge. Ikke bare har design ført til økt omsetning, markedsandel og konkurransedyktighet, men bedrifter med fokus på design er dobbelt så innovative sammenliknet med andre.

Dette sammen med flere andre konkrete resultater fremkommer i undersøkelsen Design Diagnose, gjennomført av Norsk Designråd i samarbeid med Synovate.

Undersøkelsen består av en kvantitativ kartlegging av norske bedrifters forhold til design og bygger på 515 intervjuer i et tilfeldig utvalg bedrifter. Halvparten av intervjuene er med toppledere, mens den andre halvparten fordeles på marketingsjefer, utviklingssjefer, designsjefer og ledere i andre relevante stillinger.

Les mer om denne saken ved å gå inn på Norsk Designråd sin side: http://www.norskdesign.no/article12947-221.html