Estetikk er et møte mellom natur og arkitektur

Estetikk er et møte mellom natur og arkitektur

Tekst Eirik Audunson Skaar
Sist oppdatert 28.08.2017

Mellom to kneisende forretningsbygg i København ligger et bølgende landskap som er støpt i betong. De slake kurvene kan minne om sanddyner langs danske strender. Arkitekten Stig Lennart Andersson kaller det unike verket «en likevekt mellom det bygde og det grodde».

 

Da den prisbelønte Stig Lennart Andersson tegnet uteområdet «Bymilen» midt i den danske hovedstaden, hadde han ingen planer om å transportere et stykke «urørt natur» inn mellom gater og hus. I stedet konsentrerte han seg om naturens konkrete virkning på mennesker og hvordan dette kunne gjenskapes. Derfor er Bymilen utformet med flere alternative ruter fra et punkt til et annet slik som ute i naturen, og dermed må gående hele tiden orientere seg og være tilstede med kroppen i arkitekturen.

Stig Portrett

Arkitekt Stig Lennart Anderson bruker estetikk for å bringe natur og arkitektur nærmere hverandre. Foto: SLA.

— De rasjonelle løsningene har som vi vet lenge vært dominerende innen byplanlegging, og effektivitet har vært et hovedmål ved utforming av institusjoner og offentlig rom. Men den strenge logikken og rettlinjetheten frarøver oss samtidig mange muligheter for erfaring og undring, sier Andersson.

En bærende idè i Anderssons arkitektur er derfor å legge til rette for opplevelse gjennom estetikk. Det handler om å finne ut hvordan det bygde og grodde kan virke side om side. Det viktigste er ikke hvordan arkitekturen ser ut i seg selv, men om menneskers sansning, følelser, tanker og erkjennelse i møte med arkitekturen.

— Det grodde er nonhierarkisk, dynamisk og levende. Det bygde er hierarkisk og formmessig avsluttet. Det ene kan ikke uten videre overføres til det andre, og for å skape en helhetlig arkitektur, må begge paradigmer være til stede, samtidig og likevektig. For oss er dette ikke et prinsipp, men et synspunkt og en ressurs.  Det er ikke vitenskapelig bevist, men vi kan se at det virker, forteller Andersson.

Andersson mener at uten denne formen for estetisk tankegang, er det fare for at det bygde miljøet bli så intenst og anmassende at byene ikke lenger er et godt levested for mennesker

— Vi blir stresset og stresset gjør oss syke. Arkitektstanden må formidle estetikkens verdi og betydning gjennom vår formgivning. Vi må gi plass og vekt til det som kan sanses og merkes, sier han.

Arkitekt Stig Lennart Andersson kommer Arkitekturdagen i september for å fortelle mer om sitt arbeid og tenkning rundt arkitekturens ikke målbare kvaliteter.

Les mer om Stig Lennart Andersson

Meld deg på Arkitekturdagen