Energiøkonomisk belysning 11. mars

Ti prosent energisparing er et viktig mål for Lyskultur i år.

Med bakgrunn i det enorme potensialet for energisparing som bruk av lavenergibelysning utgjør, arrangerer Lyskultur en åpen fagkonferanse 11. mars i Fredrikstad. Nasjonale og internasjonale foredragsholdere kommer og det blir debatt om temaet. Konferansen har tittelen ”Lys og energisparing: ned 10% i 2010”. 
På fagkonferansen får du vite alt om hvordan du kan bidra til energisparing og reduksjon av CO2 -utslipp. Samlingen vil rette et kritisk blikk mot lovverk og direktiver for lys og energibruk, og samtidig gi konstruktiv inspirasjon til konkrete tiltak for å nå målet om 10% reduksjon i energibruken allerede i 2010.

For påmelding se her

Last ned programmet her