DOGA ber om prosjekter til Innovasjonsprisen for universell utforming innen 12. mai

DOGA ber om prosjekter til Innovasjonsprisen for universell utforming innen 12. mai

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Man kan søke med egne prosjekter eller foreslå kandidater som fortjener anerkjennelse.

I 2017 skal åtte nye innovative prosjekter hedres for en inkluderende og brukersentrert utviklingsprosess. Prisen er åpen for alle, og du kan søke med egne prosjekter eller foreslå kandidater som fortjener anerkjennelse.

Det er enkelt og gratis å søke. Du kan sende inn forslag til egne eller andres prosjekter innen 12. mai i dette søknadsskjemaet.

Prisen skal hedre innovativ bruk av universell utforming i henhold til en bred definisjon av arkitektur og design. Dette omfatter alle løsninger som bygninger, uterom og landskap, transport, interiør, produkter, visuell kommunikasjon, tjenestedesign, IKT og digitale plattformer. Prisen har totalt åtte kategorier.

Les mer om prisen her