Designdagen 17. marsDesigndagen viser deg design anvendt i praksis, oppdaterer deg på ny kunnskap og synliggjør noen av Norges modigste bedrifter og dyktigste designbyråer. Det er også Nordens største fagarrangement tilrettelagt spesielt for næringsliv, designere og myndighetene.

Tid: 17.mars kl. 11:30
Sted: DogA, Hausmanns gate 16, Oslo
Pris: kr. 3.200 eks mva for full dag (fagseminar, prisutdeling og festaften)

For mer info se link:
http://www.norskdesign.no/designdagen-2010/category8579.html