BB2012: Bærekraft i Møre og RomsdalMøre og Romsdal Arkitektforening har sidan høsten 2008 arbeidet med en prosjektidè foreløpig gitt navnet BB2012.  Bakgrunnnen for prosjektet er å styrke  interessen og kompetanse på bærekraftig utbygging i regionen.
Den lokale arkitektforeningen tok initiativet. Ecobox sammen med fylket, Trefokus, Husbanken  samt lokalforeningene til NIL og NLA er samarbeidspartnere. 

Torsdag 11. mars arrangerer BB2012 en innholdsrik konferanse om bærekraftige bygg og treindustri i Møre og Romsdal. Alle interesserte innen fagene våre er velkomne. NILere har fått tilsendt nyhetsbrev om arrangementet.

Frist for påmelding: 1 mars
Les mer om program og påmelding her.

Les med om prosjektet BB2012 her