Base med kulturminner

Riksantivaren har lagt ut en database med ca 100 000 kulturminner i Norge. Her finner man fredete bygninger, arkeologiske funn samt tekniske og industrielle kulturminner. Basen inneholder både kart, bilder, filmer og annen informasjon om stedene. 
Dette er Riksantikvarens store satsing i Kulturminneåret 2009. Gå inn på www.kulturminnesok.no og gjør deg kjent med basen.