Årets foredragsholdere  - Arkitekturdagen 2017

Årets foredragsholdere - Arkitekturdagen 2017

Både nasjonale og internasjonale foredragsholdere er invitert, og det er utelukkende arkitekter innen de tre arkitekturfagene som skal forelese og belyse årets tema. I arkitektursalongen introduseres flere fag som skal gi oss nye perspektiver.

 

Emma Jonsteg

Emma Jonsteg (f. 1972) er administrerende direktør og grunnlegger av Utopia Arkitekter i Stockholm, som hun startet sammen med kollega Mattias Litström i 2008. Jonsteg er en av de sterkeste stemmene i svensk arkitekturdebatt, og blir flittig benyttet som både foreleser, moderator, jurymedlem og programleder. I februar 2016 ble hun av bransjetidsskriftet RUM utpekt som Sveriges mektigste person i den svenske design- og arkitektbransjen, og i september samme år ble hun rangert som nummer 21 på listen over de 75 mektigste kulturpersonlighetene i Sverige (Tidsskriftet Fokus). Emma Jonsteg har sin utdannelse fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Foto: Utopia.

 

 

 

 

 

 

Stig Portræt Foto (mini)


 

Stig Lennart Andersson (f. 1957) er landskapsarkitekt, professor ved Universitetet i København samt grunnlegger og kreativ leder av velrennomerte SLA i København – som har utviklet seg til å bli et tverrfaglig arkitektkontor som jobber med både landskap, urbane rom og byplanlegging.

Andersson har studert landskapsarkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi (KADK), og er en ettertraktet foreleser over hele verden. Han har mottatt en rekke priser både i Danmark og internasjonalt for sitt arbeid – blant annet RIBA-prisen, The Eckersberg Medaille og The European Landscape Award. Foto: © La Biennale di Venezia.

 

 

 

 

 

 

 

Arnulf KolstadArnulf Kolstad (f. 1942) er sosialpsykolog, professor emeritus ved Psykologisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og professor ved Høgskolen i Nesna. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og ble senere doktor ingeniør (dr. Ing) og dr. Philos med sosialpsykologi som fagområde. Kolstad har en stor produksjon av vitenskapelige artikler bak seg, og er en av de mest kjente samfunnsdebattantene vi har i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Dahlgren

Kenneth Dahlgren (f. 1976) har en master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og jobber som avdelingsleder for analyse og strategi i Rodeo arkitekter. Dahlgren har bred erfaring innen prosjektledelse, forskning og analysearbeid, og har blant annet jobbet med fagområder innen organisasjonsstudier, teknologi & samfunn, samt klasseskiller og sosiale ulikheter. Han har lang erfaring med datainnsamling og analyse, både kvantitativ og kvalitative og har utgitt flere bøker om samfunnsvitenskapelige problemstillinger.

 

 

 

 

 

Stian Grøgaard_grayStian Grøgaard (f. 1956) er utdannet billedkunstner ved Statens kunstakademi og har Norsk magistergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Grøgaard har vært profesjonell maler i flere år og har deltatt på en rekke utstillinger. Han jobber i dag som professor i kunstteori på kunstakademiet i Oslo (KHiO), og har blant annet skrevet en rekke artikler om grunnlagsproblemer i filosofisk estetikk, med særlig henvisning til tysk idealisme (Kant og Hegel) og fransk poststrukturalisme (Deleuze og Derrida).

 

 

 

 

Eli-Kirstin Eide (f. 1955) er Interiørarkitekt MNIL. Hun har sin utdannelse fra Bergen Kunsthåndverksskole, hvor hun tok sin diplomeksamen i 1978. Eide begynte sin karriere ved Arkitektkontoret Aall-Løkeland-Ragde AS, før hun startet egen praksis i 1990. I 2006 etablerte hun aksjeselskapet eke interiørarkitekter as. Eide er i dag ansatt som professor i romdesign / interiørarkitektur ved avdeling for design, på Universitetet i Bergen (tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen, KHIB), og står bak forskningsprosjektene ”Morgendagens kontorarbeidsplass” og ”Sanselig Arkitektur”.

 

 

Cathrine ViganderCathrine Vigander (f. 1967) er arkitekt og har sin bakgrunn fra Kunstakademiet i København og fra ETSAB i Barcelona. Hun startet i Element som partner og har siden 2007 vært daglig leder. Vigander og også vært lærer ved Kunstakademiet i København (1996-1999) og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2000-2012). Hun jobber i dag hovedsakelig som konseptuell designer, men har også ansvar for anskaffelser, rekruttering og kontrahering i Element. Element har vunnet en rekke priser, og mottok blant annet Arkitekturprisen da denne ble delt ut for første gang i 2015 for sitt prosjekt ”Green House - D36”.
Foto: Joachim Seehusen, Teknisk Ukeblad. 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 Knut Hjeltnes (f. 1961) er utdannet sivilarkitekt fra Norges tekniske høgskole (NTH) fra 1980 til 1986, og jobbet deretter hos F.S. Platou, 4B-arkitketer og Kristin Jarmund Arkitekter. Han driver i dag egen praksis på Majurstua i Oslo, og er også ansatt som professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hjeltnes blir sett som en av Norges fremste villaarkitekter, med en stor og variert produksjon i en fri modernistisk stil. Han har mottatt en rekke priser og bemerkelser, har laget flere møbler og deltatt i en rekke konkurranser.

 

 

 

 

 

 

 

Iwan Thomson

 

 

Iwan Thomson (f. 1981) er landskapsarkitekt og startet Lala Tøyen rett etter endte studier i 2008. Iwan fungerer som prosjektleder med fokus på konseptutvikling, ofte i en tidlig fase av prosjekter. Han har erfaring med å lede store tverrfaglige grupper, og har gode metoder for å skape dialog – noe han mener er nøkkelen til gode og fremtidsrettede resultater.
Foto: Lala. 

 

 

 

 

Heidi Nygaard_gray

 

 

Heidi Pettersvold Nygaard (f. 1967) har jobbet som interiørdesigner i over 20 år. Hun ble uteksaminert i 1993 etter å ha tilbrakt hennes siste semester ved Middlesex University i London som utvekslingsstudent. Etter fullført master i interiør begynte hun å jobbe for interiørselskapet Riss i Oslo. 8 år senere ble hun spurt om å begynne i Snøhetta. Nygaard har siden den gang jobbet med mange ulike prosjekter for Snøhetta, som f.eks Tverrfjellhytta ved Hjerkin, den regionale avdelingen hos Heinemann Duty Free på Gardermoen, flere restaurantavdelinger for Bølgen & Moi i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og for tiden på Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) som skal åpnes høsten 2017.

 

 

 

Ragnhild Momark

 

 

 

Ragnhild Momrak (f. 1965) er grunnlegger partner og daglig leder i Dronninga landskap. Hun er utdannet landskapsarkitekt MNLA fra UMB, og har tidligere bakgrunn fra blant annet Snøhetta.

Dronninga landskap jobber ut fra en filosofi som går ut på å la landskapet være premissdannende for utviklingen av prosjektene. Momark har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale konkurranser, og står bak flere store by- og gateprosjekter som for eksempel nye Karl Johans gate (2005), Carl Berners plass (2010), Bluesplassen på Notodden (2013), Dronning Eufemias gate (2014), revitalisering av Bankplassen (2016) og utforming av nye Ålgård sentrum i Gjesdal kommune (pågående).