Årets Anne Alnæs-pris ble vunnet av Eva De Moor

Årets Anne Alnæs-pris ble vunnet av Eva De Moor

Syv flotte masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæsprisen. Eva De Moor fra Kunsthøgskolen i Oslo gikk av med seieren med oppgaven OUT OF THE BLUE. Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjennomført mastergraden lykke til videre. 

Eva De Moor  med prosjektet OUT OF THE BLUE, vant årets Anne Alnæspris på kr 15 000.

Eva De Moor har registrert at farger oversees i mange av dagens prosjekter. Farger tar man først for seg helt på slutten i et prosjekt. Farger er noe som legges til det endelige resultat.  Farger fremstår ofte som paletter og materialprøver som ikke får frem fargenes kraft i den romlige kontekst. Hennes prosjekt er å jobbe med farger på en ny måte. Med utgangspunkt i et konkret eksempel, Sagene Folkebad, har hun sett på hvordan farger opptrer og relaterer seg  i en spesiell situasjon og til mennesker.

 

JURYENS BEGRUNNELSE

Eva De Moors prosjekt Out of the blue er et inspirerende prosjekt som viser hvor viktig farger er i utøvelsen av faget interiørarkitektur.  Problemstillingene demonstrerer nytenking, blant annet bringer hun mennesker inn og gir dem farge.  Fargenes funksjoner er grundig analysert og løsningene er av høy estetisk kvalitet.  Juryen håper at prisen vil bidra til at Eva De Moor fordyper seg ytterligere i temaet, eksperimenterer videre og benytter sin gode formidlingsevne til å gi omverden økt innsikt.      

Les kortversjon her. (kommer)

Les hele oppgaven her. (kommer)

KRITERIER

Det legges vekt på at oppgaven bidrar til å fremme interiørarkitektur og/eller møbeldesign på et høyt kvalitativt nivå. Prosjektene skal eksemplifisere god design. God design innebærer at problemstillingene er godt formulert, at funksjoner er grundig analysert og at løsningene er av høy estetisk kvalitet. I tillegg vil juryen bedømme kvalitet på tegninger og presentasjonsteknikk.