Anne Alnæs’ studentpris 2014 ble vunnet av Pernille Akselsen

Anne Alnæs’ studentpris 2014 ble vunnet av Pernille Akselsen

Tre masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Pernille Akselsen fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen gikk av med seieren med oppgaven Rom som viser vei. Et prosjekt om wayfinding og interiørarkitektur.

Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjennomført mastergraden lykke til videre. 

Juryen begrunnelse

Årets vinner av Anne Alnæs’ studentpris på kr. 15.000,- er Pernille Akselsen med «Rom som viser vei. Et prosjekt om wayfinding og interiørarkitektur».

Innholdet, substansen og selve temaet for vinner av årets Anne Alnæs’ studentpris utmerker seg blant søkerne. Juryen ønsker å berømme vinneren for valg av et aktuelt tema og mange gode spørsmålsstillinger som oppgaven reflekterer over.

Pernille Akselsens prosjekt Wayfinding tar utgangspunkt i et svært aktuelt tema som er godt teoretisk forankret. Hun har tilegnet seg kunnskap fra miljøpsykologi og andre beslektede fagfelt som hun benytter som utgangspunkt for formgivningen.

Hun skaper et godt begrunnet fokus på omgivelsene, slik at byggets oppbygging er tydelig - med visuelle grep som fokuserer på brukernes kognitive sanser.

Dette er en aktuell og viktig tilnærming til interiørfaget som vi gjerne vil se mer av i fremtiden.

Bakgrunn for prosjektet
Jeg ble introdusert for begrepet wayfinding da jeg var på utveksling ved University of New South Wales i Sydney høsten 2011, ved kurset ”Graphic design for architects.” Det var fokus på å integrere grafiske elementer i bygninger og rom. Wayfinding ble fremmet som en oppgave for grafiske designere, der vi som arkitekter bare skulle få bedre innsikt og forståelse omkring fontstørrelser og skilting. Den dypere problematikken rundt rommenes utforming, og menneskers mentale prosess for å finne frem, ble ikke gått videre inn på. Med interesse for designs evne til å påvirke adferd, startet tankene om dette som et mulig masterprosjekt. Kunne løsningene være noe mer enn grafisk design og skilt? Jeg begynte å se for meg strømlinjeformede rom, hvor omgivelsene var formet for bevegelse, designet for å forenkle veien frem til en destinasjon. Hvorfor hadde jeg ikke blitt introdusert for dette temaet tidligere i studiet? Jeg følte at dette var et felt som i stor grad tilhører vårt fagområde, og gjennom dette prosjektet ønsket jeg å sette fokus på løsninger for wayfinding i interiørarkitekturen.

Les mer, teoretisk beskrivelse

Visualisering og tegninger

Kriterier for tildeling av Anne Alnæs’ studentpris
Det legges vekt på at oppgaven bidrar til å fremme interiørarkitektur og/eller møbeldesign på et høyt kvalitativt nivå. Prosjektene skal eksemplifisere god design. God design innebærer at problemstillingene er godt formulert, at funksjoner er grundig analysert og at løsningene er av høy estetisk kvalitet. I tillegg vil juryen bedømme kvalitet på tegninger og presentasjonsteknikk.

Les mer