Arkitekturpolitisk nettverk møtte Kommunal- og distriktsdepartementet 12. desember 2023
Fra venstre: Kari Bucher (NAL), Kaja Kosonen Geiran (NIL), Per Christian Opsahl (AFAG), Line Oma (NLA) og Steinar Skjerdingstad (AiN).

Arkitekturpolitisk nettverk møtte Kommunal- og distriktsdepartementet 12. desember 2023

Tirsdag 12. desember var NILs visepresident Kaja Kosonen Geiran og andre representanter for arkitekturpolitisk nettverk i møte med statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Sigrun Wiggen Prestbakmo.

Hensikten med møtet var å engasjere til at bærekraftig arkitekturpolitikk blir implementert i alle sektorer, i statlig investering/ utbygging og at offentlige myndigheter ansetter plan- og arkitektfaglig kompetanse, blant annet for å forbedre offentlig bestillerkompetanse. 

Arkitekturpolitisk nettverk var representert ved generalsekretær Kari Bucher i Norske arkitekters landsforbund (NAL), Line Oma, generalsekretær i Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene i Norge (AiN), generalsekretær i Arkitektenes fagforbund (AFAG) Per Christian Opsahl og Kaja Kosonen Geiran, visepresident i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL).

Til info om arkitekturpolitisk plattform