GIG i Holmenkollen Park Hotell, Scandic

GIG i Holmenkollen Park Hotell, Scandic

Den første onsdagen i november viste Hanne Arvik og Hans Christian Elverhøi Thomassen fra Metropolis Arkitektur & Design, fram hotellet og teamets innsats i "stort og smått".

Bygningsmassen spenner vidt i tid og form - fra hovedverket i dragestil fra 1894 til den senmodernistiske hoveddelen, ferdigstilt i 1982.

- Vi måtte bruke hele spekteret av kompetanse innen fagområdet, sier de selv: fra enkel vurdering av fargenyanse på en tømmervegg til planlegging og gjennomføring av strukturelle endringer med sanering og gjenoppbygging av rom, -behandling og -forløp!

Arbeidet foregikk gjennom flere år, med en del av prosjekteringsfasen under pandemien og med stengt hotell. Høy tilstedeværelse av involverte interiørarkitekter ga fleksibilitet til å løse uforutsette problemstillinger og også til å inspirere hverandre fram til morsomme og praktiske detaljløsninger, noe som vakte spesiell begeistring i besøksgruppen.

"Mikrokirurgi" er et artig begrep, brukt i sammenhengen...

Prosjektet og prosessen er beskrevet som et signalprosjekt over ti sider i NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023, med tittelen "I fordums prakt". Prosjektet kan også sees i den digitale årboken her.

I "Oslo Byes Vel" sitt tidsskrift St. Hallvard, nr 03/23, står artikkelen "Holmenkollen sanatorium - begivenhetenes sentrum gjennom 129 år". Interessant for den som vil vite mer om historien til dette praktfulle hotellet i skogkanten.

Metropolis-teamet har også tanker om å utgi en publikasjon om det nåtidige, vidtfavnende prosjektet.

 

For GIG,
Magdalena Eckersberg

Foto: Nora Aartun og Magdalena Eckersberg