Statsbyggs Studentpris for interiørarkitektur 2023
Bilde av de nominerte. Prisen ble delt mellom de to til venstre. Foto: UiB/KMD

Statsbyggs Studentpris for interiørarkitektur 2023

Prisen ble delt mellom «SVINN» av Njål Thunold Hatteberg og «SIRKULÆR» av Kristine Matland, begge med master fra Institutt for design ved Universitetet i Bergen.

Årets nominerte prosjekter til «Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur» 2023 har imponert juryen med sin evne til å tenke nytt og vise mot til å utforske bredden og tverrfagligheten i arkitektur. De nominerte prosjektene er et innovativt bidrag til å stadig utvikle og tøye interiørarkitektfagets tradisjonelle grenser for å svare på aktuelle samfunnsbehov. I år har juryen bestemt seg for å dele prisen mellom to kandidater, noe som vitner om det høye nivået av de nominerte arbeidene.

Les om de nominerte og prisen

Lenke til Statsbyggs nyhetsside om prisen