NILs årbok 2023 ble lansert 31. august. Opptak av strømming.

NILs årbok 2023 ble lansert 31. august. Opptak av strømming.

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023 ble 31. august lansert på Radisson RED Oslo Økern, et av prosjektene i årets årbok.
Interiørarkitektene i Zinc har hatt ansvaret for prosjektet.
NILs trykte årbøker bestilles her
Digital utgave av årboken kan sees her

 

Hvis du vil se opptak av strømmingen av lanseringen, finner du den her

Mona Lise Lien, prosjektleder og daglig leder i NIL

Fokus på gjenbruk og transformasjon - en del av interiørarkitektenes kjernekompetanse
Årets utgave er den tiende årboken undertegnede har gleden av å være prosjektleder for. Oppdraget blir aldri rutine, da rammebetingelsene og kravene til prosjektene endres – og prosjektene som leveres fra medlemmene er forskjellige fra år til år. Også i 2023 er det mye fokus på gjenbruk og transformasjon av bygg og interiør i prosjektene. For interiørarkitekter har feltet alltid vært en del av kjernekompetansen – og vi ser nå at andre profesjoner beveger seg i samme retning.

Kunnskapsdeling blant medlemmer for sirkulær bransjeforvandling
Siden interiørene ofte ikke inngår i miljøberegningene i bygg, har profesjonsutøvere og medlemmer i NIL på eget initiativ startet kunnskapsdeling for å løfte profesjonen – og oppfordre alle til å ta ansvar for å redusere klimapåvirkningen og bidra til en sirkulær bransjeforvandling. NIL støtter initiativene med de midlene foreningen har til rådighet, blant annet med å spre informasjon – og økonomisk via NIL-stipendordningen.

Fagartikler med høyaktuelt innhold
I de tre fagartiklene belyses denne gangen; bærekraft og interiørarkitektur i artikkelen «Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død», et dypere innblikk i hvordan interiørarkitekten jobber med storytelling gjennom 12 ulike interiør sammen med tekster til refleksjon i «12 Points of Experience» - og bærekraftig møbeldesign i artikkelen om utviklingen av HÅG Tion.

Innhold og prosess og samhandling i prosjektene
Årboken viser fjorårets beste prosjekter fra våre medlemmers side. Årboken er en faglig utgivelse og tekstene som presenterer prosjektene gir innsikt i prosessene som ligger bak det endelige resultatet, både når det gjelder interiørarkitektens/møbeldesignerens bidrag og samhandling med andre faggrupper. Det er ofte i det tverrfaglige samspillet at de beste resultatene oppstår. Bruk tid på å lese tekstene. Bilder er viktige, men det er i kombinasjonen av tekst og bilder at man får forståelse for veien frem til målet.

Profesjonens posisjon i dag
Den sterke posisjonen profesjonene har i dag, har ikke kommet uten kamp. Det er mange som har gått foran og ryddet vei, men den kan fort forvitre hvis arbeidet ikke fortsetter. Vi jobber ut fra en grunnleggende sterk base fundamentert på faglig kunnskap og kompetanse, samlet styrke, en effektiv foreningsstruktur - og ikke minst - en positiv tone og samarbeidskultur innad i NIL. Vi er vennlige, imøtekommende og profesjonelle.

Sammen er vi sterke
Det er ekstremt viktig å stå samlet som faggruppe. Det danner grunnlaget for en styrke og gjennomslagskraft som ingen fagutøvere kan oppnå alene. Vi oppfordrer utøvere som har kompetanse til å være medlem i NIL, og som har valgt å stå utenfor, om å melde seg inn.

NIL vinner frem på vegne av fagutøverne
NIL vinner frem med det arbeidet som gjøres. Å posisjonere våre medlemmer i forhold til oppdragsgivere, samarbeidspartnere og myndighetene er et pågående arbeid som må tilpasses stadig endrede forutsetninger. Det langsiktige arbeidet medfører over tid flere oppdrag for interiørarkitekter og møbeldesignere.

Dokumentasjon som følge av konkurranse, med juryering
For å dokumentere kompetansefeltet med bredde, dybde og styrke utgir vi hvert år NILs årbok INTERIØR & MØBLER. De prosjektene du kan se og lese om i årboken har vært gjennom en reell konkurranse. Man kan ikke kjøpe seg plass i NILs årbok. Prosjektene har vært gjennom en tøff evaluering, før de presenteres her. Invitasjonen til å registrere prosjekter i databasen for årboken inneholder klare kriterier, og evalueringen og utvelgelsen gjøres av en faglig sterk jury over en periode på tre uker. Juryeringen avsluttes med et felles jurymøte hvor endelig valg av prosjekter blir foretatt.

Det eneste mediet som dokumenterer fagutviklingen - og denne delen av kulturarven
Utvelgelsesmetoden gjør sitt til at NILs årbøker er det eneste mediet som dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign over tid, ved å vise det ypperste som leveres fra våre medlemmer - og utgjør en viktig dokumentasjon på en del av vår kulturarv.

Registrering i NAL-bibliotekets artikkeldatabase / tilgjengelig for forskning
Dette er noe av grunnen til at NIL i 2016 ble bevilget økonomisk tilskudd fra Norsk Kulturråd for å få registrert innholdet i NILs årbøker 1988-2016. Prosjektet foregikk over fem år og innebærer at innholdet i NILs årbøker er registrert på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, med navn på utførende fagpersoner, inklusive emneord, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK). På denne måten gjøres dokumentasjonen tilgjengelig for forskere og andre interesserte, deriblant er det 19 institusjoner som abonnerer på databasen. Prosjektet med de historiske årbøkene ble ferdigstilt i begynnelsen av 2020. NIL har med egne midler dekket halve kostnaden for prosjektet.

Registreringen av utgavene fra og med 2017 og fremover finansieres utelukkende av NILs egne midler.

Digital utgave av årboken: interiørogmøbler.no
NILs årbok finnes fra og med 2020 også i digital utgave.
Med denne investeringen for fremtiden sørger vi både for å digitalt spre informasjon og dokumentasjon om den fantastiske jobben våre medlemmer utfører – og å tilby våre annonsører en ny kontaktflate mot lesere med interesse for kvalitetsløsninger innen interiørarkitektur og møbeldesign.
Vi oppfordrer leserne til å benytte også dette tilbudet, da prosjekter, artikler og annet stoff kan lastes ned fra nettsiden og deles på forskjellig vis – besøk den digitale årboken på: interiørogmøbler.no

Spre budskapet!
Artikler og prosjekter kan søkes opp via frie søkeord eller på kategori, lastes ned og deles med andre.
Med den digitale utgaven av årboken vil budskapet gjøres enda mer tilgjengelig og spres ytterligere.

Vi oppfordrer alle medlemmer i NIL til å legge informasjon på egne nettsider med lenke til interiørogmøbler.no og til nil.no!