OPPTAK av: NR. 17. Arendalsuka: Ny estetikk og varig verdi: Framtidas interiørarkitektur.

OPPTAK av: NR. 17. Arendalsuka: Ny estetikk og varig verdi: Framtidas interiørarkitektur.

Lenke til opptak av arrangementet: https://fremtidensnaringsliv.no/artikler/arrangementer-pa-fremtidens-naeringslivsscene-torvet-1a/

NB! 2 timer og 59 minutter ut i opptaket.

Velkommen til Nummer 17 - fagnettverk for interiørarkitekter sitt arrangement på Arendalsuken:

Innvendig arkitektur er i hovedsak ikke regulert gjennom byggteknisk forskrift slik resten av bygget er. Både fast og løst inventar er lite spesifisert i BREEAM-NOR, interiørarkitektur er ikke del av FutureBuilts kriteriesett, og det regnes sjelden med i byggets totale klimaregnskap.
Ombruk av materialer og interiør er effektive tiltak som gir umiddelbare og betydelige CO2-kutt. Det foregår en bærekraftig og sirkulær bransjeforvandling hos interiørarkitektene som vil påvirke hvordan vi alle forholder oss til estetikk og hva som har verdi over tid.

Sirkulærøkonomi og bedre naturressursutnyttelse fører til nye måter å lage rom på, og vi står nå midt i et “Kodak moment” for blant annet møbelbransjen. De kan ikke lenger produsere nye møbler og regne med å få solgt dem til store byggeprosjekter. Gamle forretningsmodeller og fastlåste tankesett erstattes med nye arbeidsmetoder og behov for helt ny og tverrfaglig kompetanse.

Hvordan møter interiørakitektene spesielt og byggenæringen generelt disse utfordringene?
Kan vi lage nye og lønnsomme måter å jobbe på som samtidig redder naturen? Hvordan rigger vi oss for et stort kunnskapsløft og omfattende praksisendring? Gjennom konkrete tall og nye verktøy vil vi i dette seminaret se på praktiske muligheter for framtida.
Stortingsrepresentant Linda Monsen Merkesdal (Ap) fra energi- og miljøkomiteen deltar i panelet.
Arrangementet er støttet av NIL - Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

Initiativtakere til Nr17: Asplan Viak, Haltenbanken, Henning Larsen, Ralston Bau, Romlaboratioet, Sane, Spinn Arkitekter