Analyse av mangfold og likestilling i arkitektbransjen. Lansert 8. mars 2023.

Analyse av mangfold og likestilling i arkitektbransjen. Lansert 8. mars 2023.

Likestillings-og mangfoldsundersøkelsen er et samarbeid mellom Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Arkitektenes fagforbund (AFAG), Oslo Arkitektforening (OAF), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA) og Norske arkitekters landsforbund (NAL). Undersøkelsen var et initiativ fra arkitektorganisasjonenes felles utvalg for likestilling og mangfold.

Undersøkelsen ble gjennomført i 2021, og var rettet mot arkitektbransjen som omfatter arkitekter, interiør-og landskapsarkitekter. Undersøkelsen bestod av én del rettet mot individer og én mot bedrifter. Alle foreningenes medlemmer, samt studenter ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) mottok individ-delen av undersøkelsen. I tillegg ble bedriftsundersøkelsen sendt til daglige ledere i AiNs medlemsbedrifter. Advicia stod for gjennomføringen av selve undersøkelsen, mens Analyse & Tall har foretatt analysen og utarbeidet rapporten.

Dette er den ferdigstilte rapporten.