NILs landsmøte 20. april 2023 kl.15-19 på Zoom. Ny strategi og handlingsplan - og viktige beslutninger for fremtidens NIL.
Foto: Elisabeth Aarhus

NILs landsmøte 20. april 2023 kl.15-19 på Zoom. Ny strategi og handlingsplan - og viktige beslutninger for fremtidens NIL.

I år er det ekstra viktig at medlemmene i NIL setter seg inn i landsmøtesakene og deltar på det digitale landsmøtet.

Det skal tas viktige avgjørelser om investeringer, blant annet i oppgradering av nettsiden nil.no.

Hold av ettermiddagen og meld deg på!

Lenke til påmelding
Medlemmer som er påmeldt innen fristen får tilsendt lenke til møtedeltakelse.

Kun for medlemmer i NIL. Deltakelse krever påmelding.
Påmeldingsfrist: Tirsdag 18. april kl. 12.

Lenke til side med landsmøtepapirer

Fullmakt.
Frist for innsendelse av fullmakt til nil@nil.no: Tirsdag 18. april kl.12.

Kun lokalgruppens valgte representant (lokalgruppeleder) kan ha flere enn to fullmakter.
Andre stemmeberettigede medlemmer kan kun ha to fullmakter.  

Studentmedlemmer har møterett, men ikke stemmerett på NILs landsmøte.