Frokostmøte 8. mars – Mangfold og likestilling i arkitektbransjen

Frokostmøte 8. mars – Mangfold og likestilling i arkitektbransjen

Dato og tid: 8. mars, kl. 08.00-10.30

Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34

Arrangør: Arkitektbedriftene, AFAG, NAL, NIL, NLA og OAF

I 2021 gjennomførte arkitektorganisasjonene en undersøkelse om likestilling og mangfold i arkitektbransjen. Over 2000 medlemmer fra Arkitektbedriftene, Afag, OAF, NAL, NLA og NIL svarte på undersøkelsen. I tillegg svarte ca. 95 kontorledere på bedriftsdelen.

I anledning 8. mars inviterer organisasjonene bak undersøkelsen til et frokostmøte. Vi innleder morgenen med en presentasjon av resultater og sentrale funn fra undersøkelsen for å følge opp med en samtale om mangfold og likestilling i lederstillinger. Hvordan er arkitektbransjen sammensatt? Hvordan står det egentlig til med likestilling og mangfold? Og hvordan kan vi skape en mer inkluderende bransje – til nytte for alle?

Avslutningsvis ser vi på veien videre - hva må bransjen jobbe med og hvordan?

Program

08.00   Frokost og kaffe

08.30   Velkommen ved Eva Storrusten, arkitekt MNAL, fagrådgiver i NAL

08.40   Analyse &Tall presenterer resultat og analyse av undersøkelsen

09.25   Spørsmål

09.35   Mangfoldsbevisst rekruttering med Eivind Breilid, prosjektleder i Balansekunst
Balansekunst er en nasjonal forening som arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv

09.50   Samtale om likestilling og mangfold i lederstillinger 

  • Hilde Sponheim, arkitekt MNAL og partner i LPO Arkitekter
  • Christine Grape, arkitekt og grunnleggende partner i Grape Arkitekter
  • Jørgen Tycho, arkitekt og grunnleggende partner i Oslotre
  • Tina Lam, byplanlegger i A-lab og samfunnsdebattant
  • Moderator: Hanna Dencik Petersson, arkitekt MNAL, instituttleder ved urbanisme og landskap på AHO

10.20 Hva er veien videre? Oppsummering med kommentarer fra Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene, og Kristina Kjønigsen, organisasjonsrådgiver i AFAG

10.30 Takk for nå!

Meld deg på her.