Nr. 17 - forum for interiørarkitekter med fokus på miljø og bærekraft

Nr. 17 - forum for interiørarkitekter med fokus på miljø og bærekraft

I november 2021 så det første arrangementet i initiativet Nr. 17 dagens lys i Oslo. Dette er en serie med inspirasjonskvelder, hver gang med et utvalgt tema. Navnet Nr. 17 er inspirert av FNs bærekraftsmål nr.17 «samarbeid for å nå målene».

 

NIL støtter Nr. 17-initiativet økonomisk via NIL-stipend.

Nr. 17 i Oslo
Nr. 17-initiativet ledes av tre miljøengasjerte firmaer; Romlaboratoriet, Sane og Spinn samt en sirkulærrådgiver. Målet er klart: Interiørarkitektene må stå sammen for å nå miljømålene.
Dette er en gjeng interiørarkitekter som har lyst til å dele erfaringer, lære mer, inspirere og inspireres, samt få tips fra arbeidshverdagen med fokus på miljø og bærekraft. De startet arrangement-serien nr.17 fordi de ser viktigheten av å dele, samarbeide og være flere for å nå målene vi har ovenfor FN og verden - samt for å endre bransjen. Hvordan ser fremtidens prosjektering og prosjekter ut når alle skal inn i den sirkulære økonomien?

I Oslo har det i løpet av 2021 og 2022 vært tre arrangementer: Det første het «Andre boller», der de fokuserte på verdien av å snakke sammen for på denne måten bli bedre og få utrettet mer. Ulik erfaring og forskjellige innfallsvinkler er en god ting når det i bunn ligger en nysgjerrighet for hvordan arbeidet skal foregå og hvordan andre jobber med utfordringene.

Foredragskveld nummer to hadde tittel «Den nye estetikken». Estetikken i den post-fossile framtida vil se annerledes ut. Der vi i dagens samfunn er vant til homogene og plettfrie materialer laget etter oppskrift, er de bærekraftige materialene gjerne forbundet med skitne farger og tilfeldig estetikk. Hva innebærer det?

Tredje arrangement het “Ny verktøykasse?”. Fokus denne kvelden var å synliggjøre potensialet for kriterier i bransjen og åpne dialogen med de som setter dem. FutureBuilt og foregangskommunen Asker var invitert, og Romlaboratoriet og IARK fortalte om mål og oppnådde mål, samt hvordan det arbeides med å sette egne kriterier.

Nr. 17 i Bergen
Interiørarkitekter i Bergen jobber også med bærekraftig prosjektering på flere måter, og de ønsker å bygge på det Nr. 17 gjør i Oslo, for å skape en lignende arena i Bergen. Interiørarkitekter fra Haltenbanken, Asplan Viak, Henning Larsen og Bioregion Institute
 tok grep og utgjør i dag arrangørene av Bergen-satellitten. I januar 2023 hadde Nr. 17 i Bergen sitt første arrangement, en lokal variant; «Andre boller i Bergen».

Arkitektnytt har laget to artikler om Nr. 17. Les dem her:
«Nå blir det andre boller»
«Hva betyr bærekraftig arkitektur?