NIL med innspill til høring om fremtidens kompetansebehov - Utsynsmeldingen
Studentplass ved KHiO. Foto: Elisabeth Aarhus

NIL med innspill til høring om fremtidens kompetansebehov - Utsynsmeldingen

Regjeringen ba om innspill før jul 2022 til fremtidens kompetansebehov. Lenke
NIL fokuserte på tre hovedpoeng i vårt innspill:
1. Arkitektfagene er viktig for det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling.
2. Det er for få masterplasser/ profesjonsutdanningsløp for interiørarkitekter i Norge – og det er et stort behov for flere statlig finansierte 5-årige studieløp for interiørarkitekter.
3. Etablering av eget tverrfaglig studium, eget masterstudium, eller videreutdanningsstudium, for bærekraftige bygg og byer.
Les hele innspillet her