NIL med innspill til Statens kunstnerstipend – kvotefordeling 2023 – høring

NIL med innspill til Statens kunstnerstipend – kvotefordeling 2023 – høring

NIL utfører sekretariatsfunksjonen for SKS-INARK og sendte tre innspill til høringen om kvotefordeling av Statens Kunstnerstipend 2023:
1. S
tørre DIV-stipendpott for INARK
2. SKS-INARK bør på fast basis disponere ett til to arbeidsstipend

3. Etableringsstipend for nyutdannede møbeldesignere