Referanseprosjekter utført hos tidligere arbeidsgiver. Styrets anbefaling.

Referanseprosjekter utført hos tidligere arbeidsgiver. Styrets anbefaling.

Styret i NIL har blitt kontaktet av medlemmer som ønsket en vurdering rundt referering til prosjekter man har utført hos tidligere arbeidsgivere.
Styret har innhentet vurdering både hos advokat og i NILs etiske komité og diskutert saken grundig, før man har formulert en anbefaling.

Tidligere ansatt skal avklare med arbeidsgiver om man kan bruke referanser - og i så fall når/i hvilke tilfeller. Alltid navngi hvor man arbeidet da man jobbet med prosjektet.

Prosjektet er arbeidsgivers eie. Etisk bør/skal det kunne benyttes som referanser for å få potensielle nye arbeider.
 

NILs anbefaling i forbindelse med bruk av referanseprosjekter utført hos tidligere arbeidsgiver

Den juridiske vurderingen fra advokat Trude Mohn King konkluderer med at det er firmaet som utførte prosjektet som har eierskapet, og at en arbeidstaker ikke skal bruke arbeider som er utført som en del av ansettelsesforholdet uten arbeidsgivers samtykke, og selvsagt under forutsetning av at det blir opplyst at arbeidet er utført under ansettelse hos navngitt arbeidsgiver.
 

Styret i NIL har med bakgrunn i advokatens vurdering kommet til følgende anbefaling:

Spør alltid om tillatelse til å bruke prosjekter fra tidligere arbeidsgiver – og avklar i hvilken sammenheng de kan brukes.

Det er stor forskjell på å bruke et prosjekt som referanse i en CV – i kontrast til en offentlig presentasjon – eller i forbindelse med etablering av et nytt firma.

Det vil antakelig være fornuftig å avklare spørsmålet om tillatelse til å bruke referanseprosjekter i forbindelse med avslutning av arbeidsforholdet.

Styret i NIL oppfordrer arbeidsgiverne til å være rause og la medarbeidere som har bidratt til gode resultater å få dele informasjon om sine faglige bidrag og glede over vellykkede prosjekter - også etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

Styret i NIL 29. oktober 2022