GIG på besøk hos IARK

GIG på besøk hos IARK

Novembermøtet for GIG ble lagt til IARK i Dronnings Mauds gate 3, landets største interiørarkitektkontor med over 30 ansatte.

Partner i firmaet, interiørarkitekt MNIL Elisabeth Paus, ønsket oss velkommen til egne hyggelige og effektive lokaler. Lokaler utformet og dimensjonert etter moderne prinsipper, uten faste kontorplasser og med tilrettelegging for kontakt og samarbeid når oppgavene krever det. Man aner også at miljøvennlighet og holdbarhet har vært ledestjerne i prosjekteringen av interiøret.
- Dette er basert på kontorets egen filosofi, støttet av en rekke undersøkelser om forandring i arbeidsvaner gjennom de siste årene. Elisabeth viste på skjerm at det på mange arbeidsplasser, slik som også denne, er i snitt bare 50 prosents tilstedeværelse på huset samtidig. Under pandemien var, som vi vet, denne andelen adskillig lavere og en del steder er det fortsatt utstrakt bruk av hjemmekontor.

IARK har gjennom årene prosjektert alt fra store og små næringsbygg og kontorarealer til serveringssteder, organisasjonsmiljøer, butikker og kjøpesentre, helse- og utdanningsinstitusjoner og andre offentlige institusjoner.

Men bredden i kjernevirksomheten er stadig blitt større, i tråd med økt spesialisering. De fleste i firmaet har spesialkompetanse og erfaring utover tradisjonell interiørkunnskap, noe som kommer godt med i et stadig hardere marked. Samarbeid ”på tvers” er et annet viktig nøkkelbegrep. Så har da også IARK fått en lang rekke konserner, store bedrifter, også hjørnesteinsbedrifter, organisasjoner, myndigheter etc. på kundelisten.

Det er viktig med innledende analyser og at ideer og løsninger er forankret og akseptert hos kunden. I tillegg leverer vi alt fra arbeidsplassutvikling til møbeldesign – med så høy grad av tilgjengelighet som mulig, framholdes av IARK som et fortrinn i markedet.

Benedicte Andreassen i kontorets arbeidsgruppe for universell utforming, ga oss en oversikt over brukergrupper som er avhengige av tilgjengelighet, permanent eller i kortere perioder av livet. Hun viste eksempler på gode løsninger ”for alle”.

Thea Røhrt fortalte om kontorets fokus på en bærekraftig framtid og det arbeid som gjøres med å integrere sirkulær økonomi, gjenbruk/resirkulering og holdbare løsninger i prosjektene.

NIL har nå totalt 700 medlemmer. Siden GIG består av de eldre, var det spesielt hyggelig at nåværende president i organisasjonen og en av de ansatte i IARK, Monica Døhlie Heck, var inne på møtet og minnet om de viktigste satsingsområdene, nedfelt i NILs handlingsplan. Her er noen stikkord vi fanget opp: fremme profesjonen, støtte faglige nettverk, holde fokus på bærekraft, påvirke politikere og ”bruke” mediene. Alt sikkert like viktig for en fagideell organisasjon som sender ut slike gode signaler i en handlingsplan.

Takk IARK for invitasjon til et interessant møte!

Tekst og foto: Magdalena Eckersberg

Er du pensjonistmedlem i NIL og ikke medlem i GIG burde du virkelig bli med! Her er faglig påfyll, kaffe og lunsj. For de som ikke vet hva GIG står for, er det Gamle Interiørarkitekters Gruppe. Medlemskap koster kr 500,- pr år.
Vil du bli medlem, send en epost til nil@nil.no