Sommer på NIL-kontoret 2022

Sommer på NIL-kontoret 2022

NIL-kontoret tar sommerferie og er stengt 4. juli - 2. august.

Kontoret er betjent 2. og 4. august i uke 31.

Fra og med mandag 8. august er det vanlig drift.

God sommer!