Stilling ledig: ECIA søker etter en kommunikasjonsekspert i 10% stilling for EU-støttet prosjekt. Frist 3. juli.

Stilling ledig: ECIA søker etter en kommunikasjonsekspert i 10% stilling for EU-støttet prosjekt. Frist 3. juli.

Søknadsfrist: 3. juli 2022.
ECIA – The European Council of Interior Architects har mottatt finansiell støtte til et 3-årig prosjekt fra the Creative Europe Programme of the European Commission.
Prosjektets navn er Building on Connections for a Stronger Profession (BCSP) og har oppstart i mai 2022.
Målet med prosjektet er å profesjonalisere organisasjonen ECIA ytterligere samt å øke anerkjennelsen og styrke interiørarkitekt-profesjonen.

Til prosjektet søker de en kommunikasjonsekspert som vil ha ansvar for utvikling og styring av markeds- og kommunikasjonsstrategien. Opprettholde tilsyn og kontroll med den planlagte porteføljen av aktiviteter på tvers av alle kanaler, i nært samarbeid med ansvarlig styremedlem. Han/hun skal sikre at de strategisk definerte kommunikasjonsmålene, så vel som de kontraktsmessige forpliktelsene og leveransene til ECIA BCSP-prosjektet, knyttet til kommunikasjon oppfylles. Kommunikasjonseksperten vil jobbe i nært samarbeid med ansvarlig styremedlem og hele styret i ECIA samt med prosjektkoordinator.

Stillingen er deltid, ca 10%. Det er ønskelig med en arbeidskontrakt enten som selvstendig næringsdrivene eller med en utplasseringsavtale med kandidatens arbeidsgiver.

Det vil være et nært samarbeid med ansvarlig(e) styremedlem(e) og hele styret i ECIA samt med prosjektkoordinator. Vedlagt finner du en mer detaljert beskrivelse.

Kjenner du noen som passer til profilen. En erfaren kandidat med gode ferdigheter som har litt tid til rådighet, som kan bidra til en vellykket gjennomføring av dette EU-finansierte prosjektet BCSP? Ville vi satt stor pris på om du kunne sende oss en anbefaling og oppfordre kandidaten til å søke.

Se lenke for utlysning på engelsk for mer informasjon om stillingen, ønskede kvalifikasjoner, krav til søknad med mer.

Mer informasjon om ECIA - Home - Ecia 
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: secretary.general@ecia.ne