Stilling ledig: ECIA søker etter en økonomi- og administrasjonsansvarlig i 10% stilling for EU-støttet prosjekt. Frist 3. juli.

Stilling ledig: ECIA søker etter en økonomi- og administrasjonsansvarlig i 10% stilling for EU-støttet prosjekt. Frist 3. juli.

Søknadsfrist: 3. juli 2022.

ECIA – The European Council of Interior Architects har mottatt finansiell støtte til et 3-årig prosjekt fra the Creative Europe Programme of the European Commission.
Prosjektets navn er Building on Connections for a Stronger Profession (BCSP) og hadde oppstart i mai 2022.
Målet med prosjektet er å profesjonalisere organisasjonen ECIA ytterligere samt å øke anerkjennelsen og styrke interiørarkitekt-profesjonen.

Til prosjektet søker de en økonomi- og administrasjonsansvarlig som under generelt tilsyn fra ECIAs kasserer, skal spille en dobbel støtterolle: 

1. Gjennomføring av regnskap, økonomi og enkelte administrative oppgaver knyttet til daglig aktivitet i ECIA
2. Bidra med sin økonomi og administrative ekspertise til å overvåke og støtte BCSP-prosjektet på en proaktiv måte på den økonomiske siden.

Selv om disse to rollene er forskjellige, vil det være en åpenbar synergi mellom dem.

Stillingen er deltid, ca 10%. Det er ønskelig med en arbeidskontrakt enten som selvstendig næringsdrivene eller med en utplasseringsavtale med kandidatens arbeidsgiver.

Det vil være et nært samarbeid med ansvarlig(e) styremedlem(e) og hele styret i ECIA samt med prosjektkoordinator. Vedlagt finner du en mer detaljert beskrivelse.

Kjenner du noen som passer til profilen. En erfaren kandidat med gode ferdigheter som har litt tid til rådighet, som kan bidra til en vellykket gjennomføring av dette EU-finansierte prosjektet BCSP? Ville vi satt stor pris på om du kunne sende oss en anbefaling og oppfordre kandidaten til å søke.

Se lenke for utlysning på engelsk for mer informasjon om stillingen, ønskede kvalifikasjoner, krav til søknad med mer.

Mer informasjon om ECIA - Home - Ecia 
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: secretary.general@ecia.ne