Statsbyggs BIM-krav i ny drakt, egne kravsett for IARK. Trer i kraft 1. juli 2022.
Illustrasjon: Statsbygg

Statsbyggs BIM-krav i ny drakt, egne kravsett for IARK. Trer i kraft 1. juli 2022.

Den nye versjonen av Statsbyggs BIM-krav, SIMBA 2.1, er nå lansert. Kravene trer i kraft i nye prosjekter fra 1. juli 2022.

SIMBA 2.1 er en videreutvikling av SIMBA 2.0, som ble sluppet i fjor. Utvidelser og endringer er basert på utviklingen i næringen og erfaringer fra bruk av SIMBA 2.0.

I den nye versjonen videreføres kravene i SIMBA 2.0 med noen tilpasninger til den norske BIM-standarden NS 8360-1. Sammen med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har Statsbygg utviklet en veileder til modellkrav for byggefasen. Dette skal sikre bedre samhandling med digitale entreprenører.

Det er lagt til flere fag og gjort en rekke mindre presiseringer basert på erfaringer fra bruk av SIMBA 2.0.

Statsbygg erfarer at utendørs vann og avløp (RIVA) og innredningsarkitektur (IARK) ofte modelleres som egne modeller separat fra henholdsvis VVS- og arkitekturmodeller. Det er derfor opprettet egne kravsett for RIVA og IARK. I tillegg er det utviklet kravsett for premissfag for miljø (materialvalg) og sikkerhet (security).

SIMBA 2.1 vil også omfatte beskrivelse av geometrisk detaljeringsgrad med modelleksempler som viser hva Statsbygg forventer av både geometri og egenskaper for utvalgte objektgrupper.

Mer informasjon om SIMBA 2.1 finnes på Statsbyggs BIM-sider.