Stilling ledig: ECIA søker etter prosjektkoordinator i full stilling for EU-støttet prosjekt

Stilling ledig: ECIA søker etter prosjektkoordinator i full stilling for EU-støttet prosjekt

Søknadsfrist: 29. april 2022

ECIA – The European Council of Interior Architects har mottatt finansiell støtte til et 3-årig prosjekt fra the Creative Europe Programme of the European Commission.
Prosjektets navn er Building on Connections for a Stronger Profession (BCSP) og har oppstart i mai 2022.

Målet med prosjektet er å profesjonalisere organisasjonen ECIA ytterligere samt å øke anerkjennelsen og styrke interiørarkitekt-profesjonen.

Til prosjektet søker de en prosjektkoordinator som vil ha ansvar for gjennomføringen av alle administrative, finansielle og juridiske oppgaver, samt ansvar for fremdriften i delprosjektene og leveransen til ECIA – BCSP prosjektet.
Vedkommende skal sikre at tidsplan, regler og arbeidsplan overholdes. Dette i tett samarbeid med prosjektleder-teamet og nøkkelpersoner i de ulike underprosjektene.

Det er fortrinnsvis ønskelig med en person med erfaring fra EU-finansierte prosjekt, erfaring fra organisasjoner - samt kunnskap og praksis innen interiørarkitekt-profesjonen. 

Se lenke for utlysning på engelsk for mer informasjon om stillingen, ønskede kvalifikasjoner, krav til søknad med mer.

Mer informasjon om ECIA - Home - Ecia
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: secretary.general@ecia.net