NILs fagdag 2021, ANTROPOCEN; Oppsummering med lenker til presentasjoner og kontaktinfo.

NILs fagdag 2021, ANTROPOCEN; Oppsummering med lenker til presentasjoner og kontaktinfo.

NIL takker alle bidragsytere til fagdagen for vel utført oppdrag. Programkomiteen besto av: Beata Brzoza (leder), Kaja K. Geiran, Urd Schjetne, Synnøve Sandøy. Lenke til programmet.

Fagdagen ble akkurat så interessant som vi håpet på - og gleder oss allerede til neste, antakelig i april 2022.

I lys av klimautfordringer, pandemien og sosiale ulikheter så vi på vår egen bransje:
→ Hva gjør interiørfaget for å gjøre en forskjell?
→ Hvordan påvirker vi overflatene rundt oss? Interiørarkitektens arbeid er antropocentrisk og handler i stor grad om behandling av overflater. Menneskene har påvirket jordens overflate og klimaet, men har også evnen til å gjøre en forskjell.

Vi ønsket å gi fagdagens deltakere nye verktøy og øke bevisstheten rundt klimautfordringer. Hva kan vi gjøre NÅ for å forbedre situasjonen? Er det så krevende som mange frykter? Vi skal ha fokus på bærekraft, sirkulær økonomi og løsninger som dekker brukerens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Kort om innleggene:

MANIFESTASJONER AV MENNESKELIG LIV! ET ANTROPOLOGISK BLIKK PÅ ANTROPOCEN OG DESIGN
TRINE MØGSTER og GRO BIRGIT WEEN

De redegjorde for Antropocen og viste hvordan Antropocen er en ny benevnelse på en epoke i geologisk tidsalder. Det betyr at spor etter mennesker for fremtiden vil være synlige, nedfelt i jordskorpa, slik sporene etter Kritt-tiden er nåtidens olje.
Oppfinnelsen av begrepet antropocen gir oss anledning til å tenke nytt om vår tidsalder. Hva etterlater vi oss på en jord som kommer til å eksistere mye lengre enn oss? Hvilke manifestasjoner av menneskelig liv er det Antropocen gjør oss oppmerksomme på?
I en designprosess er det lett å miste av synet sporene for fremtiden, eller fryser fortiden fast i museale installasjoner. Isteden kan vi la oss inspirere av den antropocene oppmerksomheten til å se sted som ressurs i designprosessen. Med eksempler fra transformasjonen av Ile de Nantes, en ny bydel i Nantes, Frankrike vises hvordan Alexandre Chemetoffs byplan-guide lyktes i å skape unike byrom med et lappeteppe av industrielle rester, fortidens fortau og invaderende vegetasjon. Design som prosess basert på gjentagende nitidige stedsanalyser og mikro-narrativer utvikler sted og utvikles av stedets formasjoner.

Info:
Arkitekten som hadde ansvaret for byplanen i Ile de Nantes, var Alexandre Chemetoff. Han kommer til AHO 25. november, det bør folk få med seg!
Lenke
Presentasjonen (uten tekst) er tilgjengelig.

 

3RD4ALL – HOW TO CREATE A RELEVANT PUBLIC SPACE
AAT VOS

A third place is a public place where you like staying, next to your home and work. It is a welcoming place that is accessible, familiar, safe, and close by. It also invites you to visit alone. How can public places, like libraries, culture houses and other indispensable spaces, transform themselves into relevant third places and become inclusive urban hotspots?

During his lecture creative guide and architect Aat Vos informed the audience about the essentials of successful 3RD4ALL; about the right balance between physical elements like context and content, and non-physical elements like communication and competencies, as that is what makes public spaces a success.

Info:
Et kort resymé av presentasjonen er tilgjengelig.

 

MINUS – PROSESSEN MOT VERDENS FØRSTE KARBONNEGATIVE MØBELSERIE
SVERRE UHNGER og THOMAS JENKINS

Sammen med Nuen har de i halvannet år jobbet med et ambisiøst prosjekt som de tror vil ha stor påvirkning på møbelbransjen.
Det startet med en e-post fra en som het Kristian med spørsmålene; er det mulig å skape møbler som binder mer karbon enn de slipper ut, som tilfører mer energi enn de slipper ut og som samtidig er positivt for biologisk mangfold?
For designere kommer slike muligheter sjeldent; det er langt mellom aktørene som virkelig tør å utfordre etablerte sannheter og som har ambisjoner om både å forandre bransjen og utgjøre en reell forskjell.

Info:
Presentasjonen er tilgjengelig.

Ta gjerne direkte kontakt:
Nuen/Minus; Kristian Notland Harnes, kristian@nuen.no
Sverre Uhnger, post@uhnger.no, tlf. 988 75 876

 

PECHA KUCHA
Loopfront:
KATJA SAMARA
Formålet til Loopfront er å gjøre det enklere for eiendomseiere og deres leverandører å kartlegge ressursene, men også kjøpe eller gi bort materialer som er brukt fra før. Tusenvis av brukte møbler og byggmaterialer er kartlagt i Loopfront, slik at eiere lettere kan skaffe oversikt over materialer og møbler som kan brukes igjen. Det vil være et viktig steg for å gjøre bygg- og eiendomsbransjen mer sirkulær.

Info:
Spørsmål om presentasjonen eller annet? Kontakt: katja@loopfront.com

Norwegian Trash: SINDRE FOSSE ROSNESS
Med design som verktøy, jobber Norwegian Trash for å forhindre plast på avveie og demonstrerer hvordan plastsøppel kan bli en ressurs. Siden 2019 har Sindre drevet Norwegian Trash som et flerdisiplinært designstudio som gjør alt fra produktutvikling til formidling av sirkulær design gjennom workshops for ungdom og voksne.

Info:
Presentasjonen er tilgjengelig.

Ta gjerne direkte kontakt: sindre@norwegiantrash.no, tlf. 928 99 200

Resirqel: LENE K. WESTENG
Resirqel arbeider med ombruk av byggematerialer og interiørartikler. I dag kastes store mengder interiørartikler ved rehabilitering og riving. Resirqel tilbyr dokumenterte ombruksprodukter og rådgivning inn i prosjekt, i tillegg til lagertjenester og prosjektledelse. Resirqels kompetanse er basert på en lang erfaring med testing, registrering og systematisk utvikling. Fra etableringen i 2013 har firmaet opparbeidet seg en sentral posisjon i den sirkulære byggebransjen gjennom en betydelig portefølje av prosjekter. Prosjektene spenner fra kartlegging av eksisterende ressurser i bygg som skal rives, ombygges eller rehabiliteres, til rådgivning i prosjektering, videreformidling av ombruksvarer og arbeid med forskningsog utviklingsprosjekter.

Info:
Presentasjonen er tilgjengelig.

Ta gjerne direkte kontakt: lene@resirqel.no, tlf. 91816518.

 

HOW TO CREATE BETTER WORK ENVIRONMENTS
Workplace: IGOR LYSIUK og DOMINIKA ZIELINSKA

The pandemic and the climate crisis bring many challenges for architects. What will be the future of work? How should we use research in our design process? How can we design better – for the user, the investor and the planet?
Workplace studio explains how it constantly pushes the boundaries of interior design, implementing principles such as biophilic design, less waste and neurodiversity in their projects in order to create better work environments.

Info:
Presentasjon er tilgjengelig.

Ta gjerne direkte kontakt:
Dominika Zielińska

Managing Partner, head of Architecture
dominika.zielinska@workplace.pl

Igor Łysiuk
Architect, Research Analyst
igor.lysiuk@workplace.pl

 

WORKSHOP: DIGITAL SAMSKAPING OG DELING
Fagdagen ble avsluttet med en workshop, hvor deltakerne ble satt sammen i grupper.

Tilbake i plenum presenterte gruppelederne svar på de tre spørsmålene:

  • Inspirasjon/ hva har vi hørt i dag? Hva inspirerte mest?
  • Hva kan vi som fag bidra med i denne tidsperioden? Ideer?
  • Tiltak?