NILs ekstraordinære landsmøte har talt: Merket MNIL® skal kun brukes på personnivå

NILs ekstraordinære landsmøte har talt: Merket MNIL® skal kun brukes på personnivå

14. oktober 2021 gjennomførte Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ekstraordinært landsmøte om bruken av merket MNIL®.

Saken ble grundig belyst og behandlet - og retningslinjene for bruken av merket er med dette vedtatt i foreningens øverste organ, landsmøtet.

Retningslinjer for bruk av merket MNIL®
Medlemmene i NIL har rett og plikt til å bruke betegnelsen «medlem av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening», forkortet MNIL, sammen med tittelen.
Bruk av MNIL i firmanavnet til enkeltpersonforetak eid av medlem i NIL, med eiers navn og tittel i firmanavnet, er akseptabel bruk av merket. Eksempel: Interiørarkitekt MNIL Kari Normann.
Bruk av MNIL i firmanavn er ikke akseptabelt. MNIL skal kun brukes på personnivå av medlemmer i NIL.

________
Gjennom årene har det vært lagt ned mye innsats for å beskytte merket og sikre at det ikke blir misbrukt og utvannet, se

NIL oppfordrer alle medlemmer til å respektere avgjørelsen fra ekstraordinært landsmøte 14. oktober 2021 - og bruke merket MNIL korrekt.

Lenke til protokoll fra ekstraordinært landsmøte