Påmelding til ekstraordinært landsmøte 14. oktober 2021 kl. 15:00-16:30

Påmelding til ekstraordinært landsmøte 14. oktober 2021 kl. 15:00-16:30

Lenke til side med sakspapirer

Lenke til påmeldingsside, frist 11. oktober kl. 12

 

 

NILs landsmøte 2021 ble avholdt digitalt 22. april.

Lenke til protokollen
I forbindelse med sak 11/2021 del 2, om bruken av merket MNIL, ble det gjort en formell feil med for sen utsendelse av nytt vedtaksforslag. Styret har derfor besluttet å kalle inn til ekstraordinært landsmøte, der denne saken blir behandlet.

Ref. nyhetsbrev av 2. juni 2021.