Anne Alnæs’ studentpris 2021 ble vunnet av Ragnheidur Björnsdottir fra KMD ved UiB
Foto: Privat

Anne Alnæs’ studentpris 2021 ble vunnet av Ragnheidur Björnsdottir fra KMD ved UiB

Anne Alnæs’ studentpris 2021

Tre masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Ragnheidur Björnsdóttir fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgave om studentboligbygg: «Vi er når vi bor».
Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjort seg fortjent til mastergraden lykke til videre!

Kriterier
Alle studentmedlemmer i NIL som i inneværende år har levert og bestått masteroppgave ved UiB, KHiO eller tilsvarende skole i utlandet, med spesialisering i interiørarkitektur eller møbeldesign, kan delta ved å sende inn masteroppgaven.

Vurderingskriterier
Det legges vekt på at oppgaven bidrar til å fremme interiørarkitektur og/eller møbeldesign på et høyt kvalitativt nivå. Prosjektene skal eksemplifisere god design. God design innebærer at problemstillingene er godt formulert, at funksjoner er grundig analysert og at løsningene er av høy estetisk kvalitet. I tillegg vil juryen bedømme kvalitet på tegninger og presentasjonsteknikk.

Juryens begrunnelse
Vinneren av årets Anne Alnæs’ studentpris berører et interessant og aktuelt tema innen interiørfaget. De funn vinneren av årets pris gjør i sin MA-oppgave, viser at det frem til nå i liten grad er tilrettelagt for beboeres levesett og egenart i studentboligene i Norge. Ragnheidur Björnsdóttir har gjennomført en analytisk vurdering med tilbakeblikk på tidligere og dagens studentboligbygg. Hun har utført en teoretisk sterk oppgave på temaet boligbehov for studenter med problemstilling som berører mange fasetter av studentenes livssituasjon. Resultatene fra spørreundersøkelsen gjennomført blant beboere i valgt bygg «Studentbyen Nattland» i Bergen, leder til oppgavens fokus på variasjon i behov for sosialt naboskap og fellesskap.  Det belyses sammenheng mellom funksjon, identitet og verdighet samt betydningen av å se på bomiljøet i et gjenbruks- og bærekraftsperspektiv.

Juryen oppfordrer Ragnheidur Björnsdóttir til å ta MA-oppgaven videre uten de rammene Studentbyen Nattland har gitt med begrensningene fra bygget. Ved å ta besvarelse enda lenger styrkes oppgavens konsept «bærekraftig skreddersøm for den enkeltes valg».

Oppgaven er imidlertid akademisk sterk, godt gjennomarbeidet og viser interessante løsninger.

Bakgrunn (fra oppgaven)
Vi er når vi bor omhandler hvordan våre omgivelser og bosteder understøtter den måten du og jeg er på, den måten vi mennesker er på jorden. Prosjektet belyser hvordan vi mennesker forholder oss til vårt bosted, og hvordan måten vi bor på påvirker vår atferd, emosjonelle tilstand og vår opplevelse av omgivelsene våre. Prosjektets tilnærming sikter mot en utvidet forståelse for mennesket og innebærer bruk av metoder som genererer innsikt i ulike menneskers opplevelser og erfaringer knyttet til det å bo.

Problemstilling
Hvordan planlegge med sensitivitet for hele menneskets behov og krav til boligen, både de materielle og funksjonelle, men også de immaterielle og emosjonelle.

Les mer om masteroppgaven "Vi er når vi bor",

Kort presentasjon av masteroppgaven "Vi er når vi bor",

Lenke til nettside hvor hele masteroppgaven kan sees, lenke
 

Prisen er opprettet til ære for professor i interiørarkitektur, Anne Alnæs, SHKS, som døde i 2003.

Les mer om Anne Alnæs' studentpris