Nye i NILs styre 2021: Kaja Kosonen Geiran og Synnøve Sandøy

Styremedlem – valgperiode 2 år: Kaja Kosonen Geiran - Oslogruppen                                          

Kaja har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo med hovedfag fra i 1999, og har siden det jobbet som interiørarkitekt ved ulike arkitekt- og interiørarkitektkontorer. Siden 2014 har hun vært partner i Cadi AS der hun nå jobber sammen med 11 gode kolleger. Hun har i all hovedsak jobbet med større, offentlige prosjekter for oppdragsgivere som Statsbygg, Forsvarsbygg, Stortinget, Statkraft, UiO, kommuner og fylkeskommuner. Fra 2011 til 2015 var hun engasjert av NIL som skribent i Arkitektnytt, og har i flere år også sittet i årbokjuryen.

 

 

Varamedlem – valgperiode 1 år: Synnøve Sandøy - Agdergruppen                    

Synnøve er utdannet Master ved kunst- og designhøgskolen i Bergen fra 2013.

For tiden jobber Synnøve som interiørarkitekt MNIL i Rambøll Norge AS avd. Arendal, og er med i lokalgruppen for Agder. Hos Rambøll jobber hun i ulike prosjektfaser innenfor hele det interiørfaglige spekteret. Hun har blant annet hatt ansvar for brukerprosesser i organisasjoner av ulike størrelser. Prosjektene hun har vært involvert i er innenfor helse, kultur, skole og kontor, både i privat og offentlig sektor. 

Fra tidligere har Synnøve jobbet for IARK AS i Oslo, og har erfaring innen næringsbygg og arbeidsplassarkitektur fra små og store prosjekter.

Synnøves interessefelt er transformasjonsprosjekter og bærekraft. Hun brenner for å gi eksisterende bygg et nytt liv hvor målet er å ivareta miljøkrav, universell utforming og samtidig skape varige løsninger med et gjennomtenkt estetisk uttrykk.

Ved å tenke bærekraft og innovative løsninger er Synnøve opptatt av å styrke posisjonen til interiørfaget nasjonalt.